Välkommen till TTELA!

Från och med hösten 2020 flyttas innehållet i gratistidningen Vänersborgaren in i TTELA.
Vi kommer också en gång varje månad göra en storutdelning av TTELA, som når både prenumeranter och merparten av Vänersborgarna.
Första storutdelningen blir 23 september, och därefter följer 28 oktober, 25 november och 16 december.
Dessa dagar är också e-TTELA (den digitala versionen av papperstidningen TTELA) öppen för alla.

Vill du annonsera vid TTELA:s storutdelning gå in på mediehuset.ttela.se/annonsbokning eller kontakta bokning@ttela.se, 0520-42 26 90.

Cecilia Frisk, publisher och ansvarig utgivare.

Till ttela.se